ყველა დიეტა თავისებურ მიდგომას საჭიროებს. თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, არსებობს ისეთი საკვები ნივთიერებები, რომელთა მიღებაც თქვენთვის არ შეიძლება. ამასთანავე, უნდა მოხდეს სხვა პროდუქტებით ჩანაცვლება, რომლებიც ჯანმრთელობას ზიანს არ მიაყენებს.